Obec Čilá - Křivoklátsko, Berounka, Rokycansko

Turistika

V levé nabídce vyberte Vámi požadovanou kategorii...

 


Čilá - i její okolí, je vyhledávanou turistickou oblastí, ležící přímo v CHKO Křivoklátsko. Leží v kopcovitém terénu, nad pravým břehem řeky Berounky 332 m n.m. Řeka, která se hluboko zařezává do údolí, výrazně modeluje zdejší krajinu, která je právě díky jejímu korytu výrazně členitá, nad řekou v úseku pod Čilou až k Roztokám u Křivoklátu jsou břehy řeky velmi sevřené, se skalnatými partiemi (některé z těchto lokalit byly díky ojedinělému složení fauny a flory vyhlášeny rezervací).  Okolí Čilé je, až na zemědělsky obhospodařované pole a spásané louky, výrazně zalesněné. Převládají vzrostlé smíšené lesy s bukovým, dubovým, smrkovým, modřínovým a borovým porostem. Je zde prostor pro všestranné sportovní vyžití: pěší turistiku, cyklistiku, jízdu na koni, vodáctví...

Přímo v Čilé nadohled od Obecního úřadu najdete rozcestník turistických tras (Čilou prochází červená turistická značka, směřující na jednu stranu do Rakovníka, na druhou pak do Roztok u Křivoklátu. Ve Skryjích nebo u Podmokelského mlýna je pak možné napojit se na modrou a zelenou značku - Zbiroh a blízké okolí, více v kategorii Pro pěší...), obec protíná i cyklo a hipo stezka. Údolím pod Čilou - Slapnicí pak prochází i Severní větev Svatojakubské cesty (více informací o této cestě naleznete v odkazech, kde je podrobně popsána), vedoucí ze Zbraslavi u Prahy do Železné, kde se napojuje na německou trasu vedoucí do Norimberka. O zajímavých místech blízkých i vzdálenějších se dočtete v kategorii Okolí Čilé... Kde jsou "rychlé" tipy na výlety společně s krátkou charakteristikou danného místa či zajímavosti. Kategorie Pro pěší, Na kole a Na koni Vám pak nabídnou výlety s podrobným popisem cesty.

V letních měsících najdete - po i proti proudu Berounky, množství sezónních, nejenom vodáckých hospod. Často nabízejících i možnost ubytování, převážně stanech či chatkách. Mezi nejbližší patří ubytování Na Slapnici, Kemp Vydra ve Skryjích, nebo Turistická ubytovna Městysu Zvíkovec.  V blízkosti obce však najdete i hotel, penzion viz. ubytování.

Doprava do Čilé po nemajitele automobilu je poměrně obtížná, je však možné využít mnohem častějších spojů do některé z blízkých obcí (Skryje - 2 km, Zvíkovec - 4 km, Podmokly 3,5 km).

TIP: Křivoklátsko v Toulavé kameře - http://www.krivoklatsko.cz/cz/article.asp?article_id=334

Les "pod Lípou", směr Skryjská jezírkaPohled na Lípu od PodmokelPohled z polní cesty vedoucí od Lípy na Mlečice
ZvětšitHrad TýřovZvětšitJavorniceJavorniceZvětšit